Anders

Matteüs 6 spreekt over hoe we als christenen anders kunnen zijn dan mensen die veel roepen over hun geloof, maar weinig doen. Eigenlijk verschilt dat niet met sommige mensen die je tegenkomt in je dagelijks leven. Zij die continu roepen, beloven, ‘faken’, maar geen echte actie ondernemen, gaan je op een gegeven moment irriteren. Waarom? Omdat je daad bij woord wilt zien. Je wilt kunnen weten of je op degene aankunt. 

Ik vraag me dan af: kan ik anders zijn? Kan de kerk anders zijn? Dus in deze rumoerige tijd niet alleen beloven wat God kan betekenen voor mensen, maar zelf doen door Zijn kracht.

Bij tekort aan tijdelijk onderdak, kan de kerk een huis zijn. 
Bij boosheid richting asielzoekers, kan de kerk een advocaat van liefde zijn. 
Bij angst voor nieuwe aanslagen, kan de kerk een boodschapper van hoop zijn.