Innerlijke strijd

Contradicties, de mens is er vol van. Volgens antropoloog David Berliner definieert het de mens zelfs. We streven naar consistentie en betrouwbaarheid in ons karakter, maar is dat wel mogelijk?

“La Danse des Contradictions” door Solarixx

Paulus werpt in Romeinen 7 een licht op onze tegenstrijdige natuur: we willen het een en doen het ander.

Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet” Romeinen 7:19-23, NBV

Je bewust zijn van je mens-zijn dat vol is van tegenstrijdigheden, maakt al een wereld van verschil.