Signaal van hoop

Na de aanslagen in Brussel heerst er angst en boosheid in de samenleving. Mensen proberen antwoorden te vinden op de vraag waarom zo’n groep in staat is om anderen te doden en te verwonden. Deze angst leidt al snel naar zelfbescherming, een teruggetrokkenheid en daarmee een afstand naar de medeburgers. Degene die de daden van IS ziet als religieuze acties, nemen daarmee zelfs nog meer afstand van alle religies. 

Als er angst heerst in de samenleving, dan kan de kerk er voor kiezen om aan de rand te blijven staan of om een teken van hoop te geven. Hoe relevant is dan de Passion-optocht in Amersfoort. Honderden mensen, gelovigen en niet-gelovigen, liepen samen door de straten met het kruis van Jezus vooraan. Op dat moment geeft de kerk letterlijk een signaal af van hoop, samen-zijn en liefde.